• page_banner

Maqnitləşmə istiqaməti

Maqnitləşmə istiqaməti

İstehsal prosesində maqnit materiallarının oriyentasiya prosesi anizotrop maqnitdir.Maqnit ümumiyyətlə maqnit sahəsi oriyentasiyası ilə qəliblənir, buna görə istehsaldan əvvəl oriyentasiya istiqamətini, yəni məhsulların maqnitləşmə istiqamətini müəyyən etmək lazımdır.

Maqnit sahəsini maqnit sahəsinin oriyentasiya istiqaməti ilə birlikdə daimi maqnitə tətbiq edin və maqnitləşmə adlanan texniki doyma vəziyyətinə çatmaq üçün maqnit sahəsinin intensivliyini tədricən artırın.Maqnit ümumiyyətlə kvadrat, silindr, üzük, kafel, formalı və digər formalara malikdir.Ümumi maqnitləşmə istiqamətimiz aşağıdakı növlərə malikdir, xüsusi də müştəri tələblərinə uyğun olaraq düzəldilə bilər.

Kafel formasının maqnitləşmə istiqaməti

Maqnitləşmə istiqaməti