• səhifə_banneri

Məhsullar Biliyi

Daimi materiallara hansı maqnit performansları daxildir?

Əsas maqnit performanslarına remanens (Br), maqnit induksiya məcburiyyəti (bHc), daxili məcburiyyət (jHc) və maksimum enerji məhsulu (BH)Maks daxildir.Bunlardan başqa bir neçə başqa göstəricilər var: Küri Temperaturu(Tc), İşləmə Temperaturu(Tw), İstilik temperatur əmsalı (α), Daxili məcburiyyətin temperatur əmsalı (β), rec(μrec) keçiriciliyin bərpası və Demaqnitləşmə əyrisinin düzbucaqlılığı (Hk/jHc).

Maqnit sahəsinin gücü nədir?

1820-ci ildə Danimarkalı alim HCOersted elektrik və maqnitizm arasındakı əsas əlaqəni ortaya qoyan cərəyanın əyilməsi olan naqilin yanında iynəni tapdı, sonra Elektromaqnitika yarandı.Təcrübə göstərir ki, maqnit sahəsinin gücü və cərəyan cərəyanı onun ətrafında yaranan sonsuz telin ölçüsü ilə mütənasibdir və naqildən olan məsafə ilə tərs mütənasibdir.SI vahid sistemində, 1/ tel (2 pi) maqnit sahəsinin gücü metr məsafədə 1 amper cərəyan sonsuz naqilin daşınmasının tərifi 1A/m (an / M);Oerstedin elektromaqnetizmə töhfəsini xatırlamaq üçün, CGS sisteminin vahidində, maqnit sahəsinin gücündə 0,2 naqil məsafəsində 1 amper cərəyan sonsuz keçiricinin daşınmasının tərifi məsafə 1Oe sm (Oster), 1/ (1Oe = 4 PI) * 103A/m və maqnit sahəsinin gücü adətən H ilə ifadə edilir.

Maqnit polarizasiyası (J), maqnitləşmənin gücləndirilməsi (M) nədir, ikisi arasındakı fərq nədir?

Müasir maqnit tədqiqatları göstərir ki, bütün maqnit hadisələri maqnit dipolu adlanan cərəyandan qaynaqlanır. Vakuumda maqnit sahəsinin maksimum fırlanma anı xarici maqnit sahəsinin vahidinə düşən maqnit dipol momenti Pm və vahid həcminə düşən maqnit dipol momentidir. material J, SI vahidi isə T (Tesla).Materialın vahid həcminə düşən maqnit momentinin vektoru M, maqnit momenti isə Pm/μ0, SI vahidi isə A/m (M/m)-dir.Buna görə də, M və J arasındakı əlaqə: J =μ0M, μ0 vakuum keçiriciliyi üçündür, SI vahidində, μ0 = 4π * 10-7H/m (H / m).

Maqnit induksiyasının intensivliyi (B), maqnit axınının sıxlığı (B) nədir, B və H, J, M arasında əlaqə nədir?

Hər hansı H mühitinə maqnit sahəsi tətbiq edildikdə, mühitdəki maqnit sahəsinin intensivliyi H-ə bərabər deyil, H-nin maqnit intensivliyi üstəgəl J maqnit mühitinə bərabər olur. Çünki materialın daxilindəki maqnit sahəsinin gücünü maqnit sahəsi göstərir. induksiya vasitəsi ilə H sahəsi.H ilə fərqlənmək üçün biz onu B kimi işarələnən maqnit induksiya mühiti adlandırırıq: B= μ0H+J (SI vahidi) B=H+4πM (CGS vahidləri)
Maqnit induksiyası intensivliyinin vahidi B T, CGS vahidi isə Gs (1T=10Gs).Maqnit hadisəsi maqnit sahəsi xətləri ilə aydın şəkildə göstərilə bilər və maqnit induksiyası B maqnit axınının sıxlığı kimi də müəyyən edilə bilər.Maqnit induksiyası B və maqnit axınının sıxlığı B konsepsiyada universal olaraq istifadə edilə bilər.

Remanentlik (Br), maqnit məcburiyyət qüvvəsi (bHc) nə adlanır, daxili məcburiyyət qüvvəsi (jHc) nədir?

Maqnit maqnit sahəsinin maqnitləşməsi, xarici maqnit sahəsinin qapalı vəziyyətdə çəkilməsindən sonra doyma səviyyəsinə qədər, maqnit maqnit polarizasiyası J və daxili maqnit induksiyası B və H və xarici maqnit sahəsinin yox olması səbəbindən yox olmayacaq və sabit qalacaq. müəyyən ölçü dəyəri.Bu dəyər qalıq maqnit induksiya maqniti adlanır, remanens Br, SI vahidi T, CGS vahidi Gs (1T=10⁴Gs) kimi istinad edilir.Daimi maqnitin demaqnitləşmə əyrisi, əks maqnit sahəsi H bHc dəyərinə yüksəldikdə, B maqnitinin maqnit induksiya intensivliyi 0 idi, bHc-nin əks maqnit materialının maqnit məcburiyyətinin H dəyəri adlanır;əks maqnit sahəsində H = bHc, xarici maqnit axınının qabiliyyətini, daimi maqnit materialının xarici əks maqnit sahəsinə və ya digər demaqnitləşmə təsirinə müqavimət göstərmək üçün bHc xarakteristikasının məcburiyyətini göstərmir.Məcburiyyət bHc maqnit dövrəsinin dizaynının vacib parametrlərindən biridir.Əks maqnit sahəsi H = bHc olduqda, maqnit maqnit axını göstərməsə də, J maqnitinin maqnit intensivliyi orijinal istiqamətdə böyük bir dəyər olaraq qalır.Buna görə də, bHc-nin daxili maqnit xüsusiyyətləri maqniti xarakterizə etmək üçün kifayət deyil.Əks maqnit sahəsi H jHc-ə yüksəldikdə vektor mikromaqnit dipol maqnit daxili 0-dır. Əks maqnit sahəsinin dəyəri jHc-nin daxili məcburiyyəti adlanır.Məcburiyyət jHc daimi maqnit materialının çox vacib fiziki parametridir və xarici tərs maqnit sahəsinə və ya digər demaqnitləşmə təsirinə müqavimət göstərmək, orijinal maqnitləşmə qabiliyyətinin mühüm indeksini saxlamaq üçün daimi maqnit materialının xarakteristikasıdır.

Maksimum enerji məhsulu (BH) m nədir?

Daimi maqnit materiallarının maqnitsizləşdirilməsinin BH əyrisində (ikinci kvadrantda) müxtəlif nöqtələrə uyğun maqnitlər müxtəlif iş şəraitindədir.Bm və Hm (üfüqi və şaquli koordinatlar) üzərində müəyyən bir nöqtənin BH demaqnitləşmə əyrisi maqnitin ölçüsünü və maqnit induksiya intensivliyini və dövlətin maqnit sahəsini təmsil edir.Bm*Hm məhsulunun mütləq dəyərinin BM və HM qabiliyyəti BHmax adlanan maqnitdə saxlanılan maqnit enerjisinə ekvivalent olan maqnit xarici işinin vəziyyəti adındandır.Maksimum dəyər (BmHm) vəziyyətində olan maqnit, maqnitin maksimum enerji məhsulu adlanan maqnitin xarici iş qabiliyyətini və ya (BH)m kimi qeyd olunan enerji məhsulunu təmsil edir.SI sistemindəki BHmax vahidi J/m3 (joul/m3), MGOe üçün CGS sistemi isə 1MGOe = 10²/4π kJ/m-dir.3.

Küri temperaturu (Tc) nədir, maqnitin işləmə temperaturu (Tw), onlar arasındakı əlaqə nədir?

Küri temperaturu maqnit materialının maqnitləşməsinin sıfıra endiyi temperaturdur və ferromaqnit və ya ferrimaqnit materialların paramaqnit materiallarına çevrilməsi üçün kritik nöqtədir.Küri temperaturu Tc yalnız materialın tərkibi ilə bağlıdır və materialın mikro strukturu ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.Müəyyən bir temperaturda daimi maqnit materiallarının maqnit xassələri otaq temperaturu ilə müqayisədə müəyyən diapazonla azaldıla bilər.Temperatur Tw maqnitinin işləmə temperaturu adlanır.Maqnit enerjisinin azalmasının böyüklüyü maqnitin tətbiqindən asılıdır, qeyri-müəyyən bir dəyərdir, müxtəlif tətbiqlərdə eyni daimi maqnit müxtəlif iş temperaturu Tw var.Tc maqnit materialının Küri temperaturu materialın işləmə temperaturu həddinin nəzəriyyəsini təmsil edir.Qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı bir daimi maqnitin işləyən Tw yalnız Tc ilə deyil, həm də jHc kimi maqnitin maqnit xüsusiyyətləri və maqnitin maqnit dövrəsindəki iş vəziyyəti ilə bağlıdır.

Daimi maqnitin (μrec) maqnit keçiriciliyi nədir, J demaqnitləşmə əyrisinin kvadratlığı (Hk / jHc) nədir, onlar nəzərdə tutur?

BH maqnitinin iş nöqtəsinin demaqnitləşmə əyrisinin tərifi D pistonlu dəyişiklik yol xətti geri maqnit dinamikası, qayıdış keçiriciliyi üçün xəttin mailliyi μrec.Aydındır ki, geri dönmə keçiriciliyi μrec dinamik iş şəraitində maqnitin sabitliyini xarakterizə edir.Bu, daimi maqnit BH demaqnitləşmə əyrisinin kvadratlığıdır və daimi maqnitlərin mühüm maqnit xüsusiyyətlərindən biridir.Sinterlənmiş Nd-Fe-B maqnitləri üçün μrec = 1.02-1.10, μrec nə qədər kiçik olarsa, dinamik iş şəraitində maqnitin sabitliyi bir o qədər yaxşı olar.

Maqnit dövrəsi nədir, maqnit dövrəsi açıq, qapalı dövrə nədir?

Maqnit dövrə, müəyyən bir forma və ölçüyə görə bir və ya bir çox daimi maqnit, cərəyan daşıyan tel, dəmir ilə birləşdirilən hava boşluğunda xüsusi bir sahəyə istinad edilir.Dəmir təmiz dəmir, aşağı karbonlu polad, yüksək keçiricilik materialları ilə Ni-Fe, Ni-Co ərintisi ola bilər.Yumşaq dəmir, həmçinin boyunduruq kimi tanınan, bir axın nəzarət axını oynayır, yerli maqnit induksiya intensivliyini artırır, maqnit sızmasının qarşısını alır və ya azaldır və maqnit dövrəsində rolun komponentlərinin mexaniki gücünü artırır.Tək bir maqnitin maqnit vəziyyəti adətən yumşaq dəmir olmadıqda açıq vəziyyət adlanır;maqnit yumşaq dəmirlə əmələ gələn axın dövrəsində olduqda, maqnitin qapalı dövrə vəziyyətində olduğu deyilir.

Sinterlənmiş Nd-Fe-B maqnitlərinin mexaniki xüsusiyyətləri hansılardır?

Sinterlənmiş Nd-Fe-B maqnitlərinin mexaniki xüsusiyyətləri:

Bükülmə Gücü /MPa Sıxılma Gücü /MPa Sərtlik / Hv Yong Modulu /kN/mm2 Uzatma/%
250-450 1000-1200 600-620 150-160 0

Görünür ki, sinterlənmiş Nd-Fe-B maqnit tipik bir kövrək materialdır.Maqnitlərin emalı, yığılması və istifadəsi prosesində maqnitin güclü təsirə, toqquşmaya və həddindən artıq dartılma gərginliyinə məruz qalmamasına diqqət yetirmək lazımdır ki, maqnitin çatlamasına və ya çökməsinə səbəb olmasın.Maraqlıdır ki, sinterlənmiş Nd-Fe-B maqnitlərinin maqnit qüvvəsi maqnitləşdirilmiş vəziyyətdə çox güclüdür, insanlar işləyərkən şəxsi təhlükəsizliklərinə diqqət yetirməli, güclü əmmə qüvvəsi ilə barmaqların dırmaşmasının qarşısını almalıdırlar.

Sinterlənmiş Nd-Fe-B maqnitinin dəqiqliyinə təsir edən amillər hansılardır?

Sinterlənmiş Nd-Fe-B maqnitinin dəqiqliyinə təsir edən amillər emal avadanlığı, alətlər və emal texnologiyası və operatorun texniki səviyyəsidir, və s. Bundan əlavə, materialın mikro strukturu maqnitin emal dəqiqliyi.Məsələn, əsas fazalı qaba taxıllı maqnit, emal vəziyyətində çuxura meylli səth;maqnit anormal taxıl artımı, səthin emal vəziyyəti qarışqa çuxuruna meyllidir;sıxlıq, tərkibi və oriyentasiyası qeyri-bərabərdir, pah ölçüsü qeyri-bərabər olacaq;daha yüksək oksigen tərkibli maqnit kövrəkdir və emal zamanı bucağı qırmağa meyllidir;qaba taxılların maqnit əsas fazası və Nd zəngin faza paylanması uniforma deyil, örtükün substratla vahid yapışması, örtüyün qalınlığının vahidliyi və örtünün korroziyaya davamlılığı incə taxılın əsas fazasından və Nd-nin vahid paylanmasından daha çox olacaqdır. zəngin faza fərqi maqnit gövdəsi.Yüksək dəqiqlikli sinterlənmiş Nd-Fe-B maqnit məhsulları əldə etmək üçün material istehsal edən mühəndis, emal mühəndisi və istifadəçi bir-biri ilə tam əlaqə saxlamalı və əməkdaşlıq etməlidir.